Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juni 2021

6.8.2021 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 23,8 procent i juni

Finlands export av varor ökade med 23,8 procent i juni enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var nästan 5,6 miljarder euro. Under referensmånaden 2020 minskade exporten med 14,2 procent.

Importen ökade med 21,0 procent i juni jämfört med året innan och importens värde var 5,8 miljarder euro. Importen sjönk under referensmånaden 2020 med 7,9 procent. Den sammanlagda exporten under januari-juni visade en uppgång på 13,7 procent. Importen ökade under samma period med 12,3 procent. 

Handelsbalansen visade ett underskott på 185 miljoner euro i juni. Under januari-juni hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 1,7 miljarder euro. I juni året innan hade handelsbalansen ett underskott på 255 miljoner euro och under januari-juni samma år visade handelsbalansen ett underskott på 1,8 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 24,5 per cent och exporten till länder utanför EU med 22,9 procent i juni. Importen från EU-länder ökade med 22,3 procent och importen från icke-EU-länder med 19,1 procent. Under januari-juni ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 12,9 procent och exporten till länder utanför EU med 14,6 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 13,4 procent och importen från övriga länder med 10,7 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 4. Export 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.9.2021