Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juni 2020

7.8.2020 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 15,4 procent i juni

Finlands export av varor minskade med 15,4 procent i juni enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var nästan 4,5 miljarder euro. Importen minskade med 10,2 procent i juni jämfört med året innan och importens värde var något under 4,7 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-juni i år visade en nedgång på 17,4 procent. Importen sjönk under samma period med 12,3 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 205 miljoner euro i juni. Under januari-juni visade handelsbalansen ett underskott på 1,7 miljarder euro. I juni året innan hade handelsbalansen ett överskott på 75 miljoner euro, men under januari-juni samma år visade handelsbalansen ett underskott på fem miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 14,1 procent i juni och exporten till länder utanför EU sjönk med 16,9 procent. Importen från EU-länder minskade med 7,9 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 13,6 procent.

Under januari-juni minskade exporten till EU-länder med 17,6 procent och exporten till länder utanför EU med 17,2 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 11,0 procent och importen från övriga länder med 14,1 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 1853
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 4. Export 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.9.2020