Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juni 2018

9.8.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade fyra procent i juni

Finlands export av varor ökade fyra procent i juni enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 5,4 miljarder euro. Importen ökade med två procent i juni jämfört med året innan och importens värde var något över 5,3 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med sju procent och importen med fem procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 15 miljoner euro i juni. Räknat från årets början var det samlade underskottet 735 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 1,1 miljarder euro. I juni året innan hade handelsbalansen ett underskott på 105 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med tre procent i juni och exporten till länderna utanför EU ökade med sex procent. Importen från EU-länder minskade med fyra procent men importen från icke-EU länder ökade med 14 procent i juni. Under januari-juni har exporten både till EU-länder och länder utanför EU ökat med sju procent. Importen från EU-länder har ökat med fem procent och importen från övriga länder med sex procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.9.2018