Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juli 2021

7.9.2021 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 22,5 procent i juli

Finlands export av varor ökade med 22,5 procent i juli enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var drygt 5,4 miljarder euro. Under referensmånaden 2020 minskade exporten med 12,4 procent.

Importen ökade med 20,3 procent i juli jämfört med samma period året innan och importens värde var 5,9 miljarder euro. Importen sjönk under referensmånaden 2020 med 11,9 procent. Den sammanlagda exporten under januari-juli visade en uppgång på 15,2 procent. Importen ökade under samma period med 13,9 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 460 miljoner euro i juli. Under januari-juli hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 2,2 miljarder euro. I juli året innan hade handelsbalansen ett underskott på 467 miljoner euro och under januari-juli samma år visade handelsbalansen ett underskott på 2,3 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 20,5 per cent och exporten till länder utanför EU med 24,9 procent i juli. Importen från EU-länder ökade med 19,8 procent och importen från icke-EU-länder med 20,9 procent. Under januari-juli ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 14,2 procent och exporten till länder utanför EU med 16,5 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 15,0 procent och importen från övriga länder med 12,4 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 4. Export 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.10.2021