Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juli 2019

6.9.2019 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 0,6 procent i juli

Finlands export av varor ökade 0,6 procent i juli enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över fem miljarder euro. Importen ökade med 1,5 procent i juli jämfört med året innan. Importens värde var något under 5,5 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 3,2 procent. Importen däremot minskade med 0,2 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 435 miljoner euro i juli. Räknat från årets början var det samlade underskottet 290 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på nästan 1,6 miljarder euro. I juli förra året hade handelsbalansen ett underskott på 384 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 3,5 procent i juli men exporten till länderna utanför EU ökade med 6,2 procent. Importen från EU-länder ökade med 2,2 procent och importen från icke-EU länder med 0,6 procent i juli. Under januari-juli har exporten till EU-länder ökat med 1,4 procent och exporten till länder utanför EU med 5,9 procent. Importen från EU-länder ökade med 0,7 procent men importen från övriga länder minskade med 1,6 procent i januari-juli.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 4. Export 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.10.2019