Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, januari 2023

8.3.2023 9.00Tullen, Statistik

Varuexportens volym låg på samma nivå som året innan i januari enligt preliminära uppgifter

Värdet på Finlands export av varor ökade med 7,1 procent i januari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,2 miljarder euro. Exportens volym låg på samma nivå som året innan medan exportpriserna ökade med 8,3 procent.

Importens värde minskade med 3,3 procent i januari jämfört med samma period året innan och importens värde var 6,6 miljarder euro. Importens volym minskade med 5,6 procent, men importpriserna ökade med 4,2 procent.

Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -5,0 procent (12-månaders glidande medelvärde februari 2022-januari 2023). Importens motsvarande volymändring var -0,4 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 400 miljoner euro i januari. I januari 2022 hade handelsbalansen ett underskott på 1,0 miljarder euro.

Figur 1. Värdet av export och import samt handelsbalans månadsvis 2021-2023

OBS. Tullen publicerar fr.o.m. 12/2022 statistik, preliminära index för utrikeshandeln. Exportens och importens volym- och enhetsvärdeindex har räknats på basis av preliminär data och ändringar är möjliga då data blir mer komplett. Uppgifterna finns i Uljas-statistikdatabasen under rubriken preliminär statistik. De preliminära indexen publiceras enligt nivå 1 med CPA klassificering.

Externhandelns exportvolym ökade, internhandelns minskade i januari

Exportens värde till EU-länder ökade med 5,6 procent och till länder utanför EU med 9,1 procent i januari jämfört med motsvarande månad året innan. Exportens volym till EU-länderna minskade med 1,6 procent men ökade till länder utanför EU med 2,3 procent.

Figur 2. Ändring av exportvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

Importen från EU-länder låg på samman nivå som året innan men importen från länder utanför EU minskade med 7,3 procent. Importens volym från EU-länder minskade med 2,8 procent och från länder utanför EU med 7,3 procent.

Figur 3. Ändring av importvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

I denna publikation preliminär statistik finns under tabell 6 landspecifika uppgifter om exportens och importens värde och förändring i procent . Publikationen har tillfälligt utökats men tabellerna 7 och 8 om handeln med Ryssland med mer specificerade uppgifter om varugrupper. Värdena i tabellerna är preliminära och betydande ändringar är möjliga när statistiken kompletteras.

Kroatien tillträdde euroområdet i januari 2023. Från och med den preliminära statistiken för januari 2023 har Kroatien lagts till i landgruppen euroområdet retroaktivt från 2020. I beräkningen av tidserierna säsongsjusterade värden och trendtal har motsvarande ändring gjorts. Inverkan på värdena är obetydlig.

Ny metod för estimering tas i bruk i statistiken för utrikeshandel med varor från och med statistikåret 2023. Läs mer från meddelandet.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

6.4.2023