Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, januari 2020

9.3.2020 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 18,3 procent i januari

Finlands export av varor minskade med 18,3 procent i januari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var nästan 4,8 miljarder euro. Referensmånadens fartygsleveranser förklarar delvis den branta nedgången i exporten. Räknat utan inverkan av fartygsleveranser skulle exporten ha minskat med 7,9 procent i januari.

Importen minskade med 3,7 procent i januari jämfört med året innan och importens värde var något över 5,1 miljarder euro.

Handelsbalansen visade et underskott på 365 miljoner euro i januari. I januari året innan hade handelsbalansen ett överskott på 510 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 21,4 procent i januari och exporten till länderna utanför EU sjönk med 13,2 procent. Importen från EU-länder minskade med 4,5 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 2,5 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 4. Export 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.4.2020