Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, februari 2023

6.4.2023 9.00Tullen, Statistik

Hamnstrejk reducerade utrikeshandeln med varor betydligt i februari

Värdet på Finlands export av varor minskade med 13,8 procent i februari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 5,0 miljarder euro. Exportens volym minskade med 18,7 procent jämfört med samma period året innan medan exportpriserna ökade med 7,4 procent.

Importens värde minskade med 17,2 procent i februari jämfört med samma period året innan och importens värde var 5,7 miljarder euro. Importens volym minskade med 19,2 procent, men importpriserna ökade med 3,6 procent. Hamnstrejk reducerade utrikeshandeln med varor betydligt i februari.

Det sammanlagda värdet på exporten under januari-februari minskade med 2,7 procent. Importens värde minskade under samma period med 10,5 procent. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -6,0 procent (12-månaders glidande medelvärde mars 2022-februari 2023). Importens motsvarande volymändring var -2,2 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 725 miljoner euro i februari. I januari-februari var det sammanlagda underskottet 1,0 miljarder euro. I februari 2022 hade handelsbalansen ett underskott på 1,1 miljarder euro och i januari-februari samma år ett sammanlagt underskott på 2,2 miljarder euro.

Figur 1. Värdet av export och import samt handelsbalans månadsvis 2021-2023

OBS. Tullen publicerar fr.o.m. 12/2022 statistik, preliminära index för utrikeshandeln. Exportens och importens volym- och enhetsvärdeindex har räknats på basis av preliminär data och ändringar är möjliga då data blir mer komplett. Uppgifterna finns i Uljas-statistikdatabasen under rubriken preliminär statistik. De preliminära indexen publiceras enligt nivå 1 med CPA klassificering.

Internhandelns exportvolym minskade mindre än externhandelns i februari

Exportens värde till EU-länder minskade med 11,1 procent och till länder utanför EU med 17,5 procent i februari jämfört med motsvarande månad året innan. Exportens volym till EU-länderna minskade med 14,9 procent och till länder utanför EU med 23,2 procent.

Räknat från början av året minskade det sammanlagda exportvärdet till EU-länder med 2,2 procent och till länder utanför EU med 3,5 procent. Exportens volym minskade med 7,2 procent till EU-länder och med 3,2 procent till övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 2. Ändring av exportvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

Importen från EU-länder minskade med 3,0 procent och importen från länder utanför EU med 33,1 procent. Importens volym från EU-länder minskade med 4,4 procent och från länder utanför EU med 40,3 procent.

Räknat från början av året minskade det sammanlagda importvärdet från EU-länder med 2,0 procent och från övriga länder med 20,3 procent. Importens volym minskade med 4,8 procent från EU-länder men ökade med 2,2 procent från övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 3. Ändring av importvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

I denna publikation preliminär statistik finns under tabell 6 landspecifika uppgifter om exportens och importens värde och förändring i procent . Publikationen har tillfälligt utökats men tabellerna 7 och 8 om handeln med Ryssland med mer specificerade uppgifter om varugrupper.

Värdena i tabellerna är preliminära och betydande ändringar är möjliga när statistiken kompletteras.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.5.2023