Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2023

6.2.2024 9.00Tullen, statistik

Exportpriserna sjönk 5,8 procent och exportvolymen 10,7 procent i december enligt preliminära uppgifter

Värdet på Finlands export av varor minskade med 16,6 procent i december enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 5,7 miljarder euro. Exportens volym minskade med 10,7 procent jämfört med samma period året innan och exportpriserna sjönk med 5,8 procent.

Importens värde minskade med 18,2 procent i december jämfört med samma period året innan och importens värde var 6,0 miljarder euro. Importens volym minskade med 11,2 procent, och importpriserna sjönk med 7,6 procent.

Det sammanlagda värdet på exporten under året 2023 minskade med 6,9 procent. Importens värde minskade under samma period med 17,6 procent. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -2,7 procent (12-månaders glidande medelvärde januari 2023-december 2023). Importens motsvarande volymändring var -10,7 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 275 miljoner euro i december. Under året 2023 var det sammanlagda överskottet 45 miljoner euro. I december 2022 hade handelsbalansen ett underskott på 469 miljoner euro och i januari-december samma år ett sammanlagt underskott på 10,6 miljarder euro.

Figur 1. Värdet av export och import samt handelsbalans månadsvis 2021-2023

Både internhandelns och externhandelns exportvolym minskade i december

Exportens värde till EU-länderna minskade med 17,3 procent och till länder utanför EU med 15,6 procent i december jämfört med motsvarande månad året innan. Exportens volym till EU-länderna minskade med 9,8 procent och till länder utanför EU med 11,8 procent.

Under hela året 2023 minskade det sammanlagda exportvärdet till EU-länderna med 6,4 procent, och till länder utanför EU med 7,6 procent. Exportens volym minskade med 0,6 procent till EU-länderna och med 5,3 procent till övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 2. Ändring av exportvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

Importens värde från EU-länderna minskade med 21,0 procent och från länder utanför EU med 14,5 procent i december. Importens volym från EU-länderna minskade med 13,5 procent och från länder utanför EU med 5,9 procent.

Under hela året 2023 året minskade det sammanlagda importvärdet från EU-länderna med 13,3 procent och från övriga länder med 23,0 procent. Importens volym minskade med 5,5 procent från EU-länderna och med 17,5 procent från övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 3. Ändring av importvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

I denna publikation om preliminär statistik finns under tabell 6 landspecifika uppgifter om exportens och importens värde och förändring i procent . Värdena i tabellen är preliminära och betydande ändringar är möjliga när statistiken kompletteras.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 1853
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.3.2024