Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2022

7.2.2023 9.00Tullen, Statistik

Varuexportens volym minskade med 20,8 procent i december enligt preliminära uppgifter

Värdet på Finlands export av varor minskade med 12,2 procent i december enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,5 miljarder euro. Exportens volym minskade med 20,8 procent jämfört med samma period året innan medan exportpriserna ökade med 11,9 procent.

Importens värde minskade med 6,1 procent i december jämfört med samma period året innan och importens värde var 7,2 miljarder euro. Importens volym minskade med 15,4 procent, men importpriserna ökade med 12,1 procent.

Det sammanlagda värdet på exporten under januari-december visade en uppgång på 18,2 procent. Importens värde ökade under samma period med 26,5 procent. Exportens volym minskade med 5,2 procent medan importens volym ökade med 0,7 procent beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Handelsbalansen visade ett underskott på 670 miljoner euro i december. I januari-december var det sammanlagda underskottet 10,8 miljarder euro. I december 2021 hade handelsbalansen ett underskott på 231 miljoner euro och i januari-december samma år ett sammanlagt underskott på 4,0 miljarder euro.

Figur 1. Värdet av export och import samt handelsbalans månadsvis 2020-2022

OBS. Tullen publicerar fr.o.m. 12/2022 statistik, preliminära index för utrikeshandeln. Exportens och importens volym- och enhetsvärdeindex har räknats på basis av preliminär data och ändringar är möjliga då data blir mer komplett. Uppgifterna finns i Uljas-statistikdatabasen under rubriken preliminär statistik. De preliminära indexen publiceras enligt nivå 1 med CPA klassificering.

Externhandelns exportvolym minskade mindre än internhandelns i december

Exportens värde till EU-länder minskade med 21,7 procent, men ökade till länder utanför EU med 3,6 procent i december jämfört med motsvarande månad året innan. Exportens volym till EU-länderna minskade med 30,2 procent och till länder utanför EU med 5,0 procent.

Räknat från början av året ökade det sammanlagda exportvärdet till EU-länder med 17,3 procent och till länder utanför EU med 19,5 procent. Exportens volym minskade med 6,6 procent till EU-länder och med 1,9 procent till övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 2. Ändring av exportvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2020-2022

Importen från EU-länder minskade med 1,7 procent och importen från länder utanför EU med 11,4 procent. Importens volym från EU-länder minskade med 10,9 procent och från länder utanför EU med 17,8 procent.

Räknat från början av året ökade det sammanlagda importvärdet från EU-länder med 19,7 procent och från övriga länder med 35,9 procent. Importens volym minskade med 4,2 procent från EU-länder men ökade med 8,4 procent från övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 3. Ändring av importvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2020-2022

I denna publikation preliminär statistik finns under tabell 6 landspecifika uppgifter om exportens och importens värde och förändring i procent . Publikationen har tillfälligt utökats men tabellerna 7 och 8 om handeln med Ryssland med mer specificerade uppgifter om varugrupper.

Värdena i tabellerna är preliminära och betydande ändringar är möjliga när statistiken kompletteras.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Figur 4. Export 2020-2022 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 4. Export 2020-2022 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2020-2022 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.3.2023