Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2018

7.2.2019 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade två procent i december

Finlands export av varor ökade två procent i december enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 4,9 miljarder euro. Importen ökade med fyra procent i december jämfört med året innan och importens värde var något över 5,3 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med sju procent och importen med sex procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 425 miljoner euro i december. Räknat från årets början var det sammanlagda underskottet 2,6 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,8 miljarder euro. I december året innan hade handelsbalansen ett underskott på 350 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med fyra procent i december, men exporten till länderna utanför EU låg på samma nivå som året innan. Importen från EU-länder minskade med en procent medan importen från icke-EU länder ökade med 12 procent i december. Under januari-december steg exporten till EU-länder med sex procent och exporten till länder utanför EU med åtta procent. Importen från EU-länder ökade med fyra procent och importen från övriga länder med tio procent under samma period.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

11.3.2019