Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, augusti 2020

7.10.2020 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 14,8 procent i augusti

Finlands export av varor minskade med 14,8 procent i augusti enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 4,3 miljarder euro. Importen minskade med 14,4 procent i augusti jämfört med året innan och importens värde var nästan 4,6 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-augusti i år visade en nedgång på 16,4 procent. Importen sjönk under samma period med 12,3 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 245 miljoner euro i augusti. Under januari-augusti hade handelsbalansen ett underskott på 2,4 miljarder euro. I augusti året innan hade handelsbalansen ett underskott på 264 miljoner euro, och under januari-augusti samma år visade handelsbalansen ett underskott på 771 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 14,3 procent i augusti och exporten till länder utanför EU sjönk med 15,4 procent. Importen från EU-länder minskade med 11,8 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 17,7 procent.

Under januari-augusti minskade den sammanlagda exporten till EU-länder med 16,0 procent och exporten till länder utanför EU med 16,8 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 10,6 procent och importen från övriga länder med 14,6 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 4. Export 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

6.11.2020