Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Augusti 2016

7.10.2016 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade tre procent i augusti

Finlands export av varor minskade med tre procent i augusti enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 3,9 miljarder euro. Importen ökade med tre procent i augusti jämfört med året innan och importens värde var något under 4,4 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med sex procent och importen med en procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 455 miljoner euro i augusti. Räknat från årets början var det samlade underskottet något över 1,7 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett överskott på 36 miljoner euro. I augusti förra året hade handelsbalansen ett underskott på 226 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med två procent och exporten till länderna utanför EU med tre procent i augusti. Importen från EU-länder minskade med en procent men importen från icke-EU länder ökade med nio procent i augusti. Under januari-augusti har exporten till EU-länder sjunkit med tre procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU minskat med nio procent. Den sammanlagda importen från EU-länder var på samma nivå som året innan medan importen från övriga länder minskade med två procent i januari-augusti.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2014-2016
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2014-2016
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2014-2016
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2014-2016
  • Figur 4. Export 2014-2016 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2014-2016 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.11.2016