Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, april 2022

7.6.2022 9.00Tullen, Statistik

Varuexportens värde ökade med 22,9 procent i april

Värdet på Finlands export av varor ökade med 22,9 procent i april enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,6 miljarder euro. Under referensmånaden 2021 ökade exporten med 20,3 procent.

Importens värde ökade med 33,1 procent i april jämfört med samma period året innan och importens värde var 7,5 miljarder euro. Importen ökade under referensmånaden 2021 med 31,8 procent.

Det sammanlagda värdet på exporten under januari-april visade en uppgång på 22,6 procent. Importens värde ökade under samma period med 34,7 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 900 miljoner euro i april. I januari-april var det sammanlagda underskottet 4,3 miljarder euro. I april 2021 hade handelsbalansen ett underskott på 265 miljoner euro och i januari-april samma år ett sammanlagt underskott på 1,4 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 33,3 procent och exporten till länder utanför EU med 10,5 procent i april. Importen från EU-länder ökade med 18,2 procent och importen från länder utanför EU med 56,4 procent. Räknat från början av året ökade exporten till EU-länder med 29,4 procent och exporten till länder utanför EU med 14,2 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 22,9 procent och från övriga länder med 52,0 procent.

Publikationen preliminär statistik har tillfälligt utökats men tabellerna 7 och 8 om handeln med Ryssland med mer specificerade uppgifter om varugrupper. Värdena i tabellen är preliminära och betydande ändringar är möjliga när uppgifterna blir mer fullständiga.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2020-2022
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2020-2022
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2020-2022
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2020-2022
  • Figur 4. Export 2020-2022 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2020-2022 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

6.7.2022