Hoppa till innehåll

Preliminär antidumpningstull på kinesiska däck till bussar eller lastbilar i kraft 8.5.2018 – kontrollera om din försäljare är med på listan!

9.5.2018 14.15 | Publicerad på svenska 9.5.2018 kl. 15.21
Pressmeddelande

Företag som från Kina importerar nya eller regummerade däck, andra än massivdäck, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar, ska förbereda sig på att antidumpningstull tas ut för produkten.

Varan klassificeras enligt KN-nummer 4011 20 90 och ex 4012 12 00 (Taric-nummer 4012 12 00 10). Det lönar sig att i EU:s officiella tidning nr L 116/7.5.2018 kontrollera hur stor antidumpningstullen på olika säljares produkter kommer att vara.

I fortsättningen ska importören ställa en säkerhet som är lika stor som den preliminära (provisoriska)  antidumpningstullen. Den preliminära antidumpningstullen gäller i sex månader.

Om den preliminära antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull ska företaget betala de påförda antidumpningstullarna för de produkter som företaget importerat under den tid som den preliminära antidumpningstullen varit i kraft. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

I syfte att förhindra kringgående av antidumpningsåtgärderna har man samtidigt tagit i bruk separata Taric-nummer för hjul med varukoderna 8708 och 8716. Hjul  för vägfordon, släpfordon och påhängsvagnar, försedda med däck, andra än massivdäck, av gummi, nya eller regummerade, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar, med ett belastningsindex högre än 121, ska nu klassificeras enligt Taric-nummer 8708 70 10 15, 8708 70 10 80, 8708 70 50 15, 8708 70 50 80, 8708 70 91 15, 8708 70 99 15, 8716 90 90 15 och 8716 90 90 80.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar