Hoppa till innehåll

Väliaikainen polkumyyntitulli, Kiinasta ja Taiwanista peräisin olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyvalmisteet

27.3.2015 11.00
Tiedote

29/2015, LL

Säädös: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/501 Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kylmävalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta

Julkaistu: Euroopan unionin virallinen lehti L 79, 25.3.2015

Voimaan: 26.3.2015, asetuksen 1 artiklaa sovelletaan kuuden kuukauden ajan

Taustaa: Kiinasta ja Taiwanista peräisin oleva edellä mainittu tuote on tullut kirjata tuonnissa sekä polkumyynnillä tapahtuvalta tuonnilta suojautumiseksi  että myös tuetulta tuonnilta suojautumiseksi 17.12.2014 lähtien (asetus 1331/2014).


Asetuksella 2015/501 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli tuotaessa Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja levyvalmisteita, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ja 7220 20 89 (1 artiklan 1 kohta).

Väliaikaisen polkumyyntitullin määrät on lueteltu asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa  sekä asetuksen liitteissä I ja II maittain ja yrityskohtaisesti:

  • nimetyt yritykset, joilla yrityskohtainen Taric-lisäkoodi
  • nimetyt yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat, joilla yrityskohtainen Taric-lisäkoodi
  • sekä kaikki muut yritykset, joilla maittain Taric-lisäkoodi C999.

Puheena olevan tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuustalletuksen antamista.

Asetuksen 1331/2014 1 artiklan 1 kohta on samalla korvattu uudella kohdalla 1. Sen mukaisesti vain Kiinasta peräisin olevat puheena olevat tuotteet tulee edelleen kirjata tuetulta tuonnilta suojautumiseksi (asetuksen 2015/501 artikla 3). Kirjatun tuonnin osalta voidaan takautuvasti ottaa käyttöön tasoitustulli.

Suomenkielisessä asetuksessa on virhe, jonka mukaan myös Taiwanista peräisin oleva puheena olevien tuotteiden tuonti tulisi edelleen kirjata tuetulta tuonnilta suojautumiseksi. Katso englanninkielinen asetuksen 2015/501 toisinto. Asetuksen 2015/501 johdantokohdassa (233) onkin todettu, että rinnakkaisessa tukien vastaisessa tutkimuksessa päädyttiin siihen, että tukien vastaisen perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan nojalla tehtyä (vain) Kiinasta tulevan tuonnin kirjaamista olisi jatkettava.

THT