Hoppa till innehåll

Preliminär antidumpningstull på kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Kina och Taiwan

27.3.2015 11.00 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.03
Pressmeddelande

29/2015, LL

Rättsakt: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/501 om införande av preliminär antidumpningstull på import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan

Publicerad: Europeiska unionens officiella tidning L 79, 25.3.2015

Träder i kraft den 26 mars 2015, artikel 1 tillämpas i sex månader.

Bakgrund: Import av ovannämnda produkt med ursprung i Kina och Taiwan har varit föremål för registrering sedan den 17 december 2014 för att skydda mot både dumpad import och subventionerad import (förordning 1331/2014).

Genom förordning 2015/501 har en  preliminär antidumpningstull införts på import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 och 7220 20 89 och som har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan (artikel 1.1).

Storleken av den preliminära antidumpningstullen anges i förordningen i artikel 1.2 och i bilagorna I och II per land och företag:

  • berörda företag med individuella Taric-tilläggsnummer
  • samarbetsvilliga exporterande tillverkare med individuella Taric-tilläggsnummer
  • samt alla övriga företag med Taric-tilläggsnummer C999.

Överlåtelsen av produkten till fri omsättning förutsätter att man lämnar en säkerhetsdeposition som motsvarar beloppet av den preliminära tullen.

I förordning 1331/2014 har punkt 1 i artikel 1 samtidigt ersatts med en ny punkt 1. Enligt den ska bara produkterna med ursprung i Kina fortfarande registreras för att skydda mot subventionerad import (artikel 3 i förordning 2015/501). För den registrerade importen kan en utjämningstull införas retroaktivt.

TMD