Hoppa till innehåll

Precisering av Tullens anvisning ”Klassificering av alkoholdrycker med varukoderna 2206 och 2208”

25.6.2019 13.06 | Publicerad på svenska 26.6.2019 kl. 8.49
Pressmeddelande

Tullen har i sin anvisning (Dnr H1095/01.02.01/2019) av 18.6.2019 utrett klassificeringen av alkohol-drycker med varukoderna 2206 och 2208. För att förtydliga tolkningen har Tullen beslutat att precisera anvisningarna i punkten ”Ståndpunkten hos Tullens grupp för tullskattegrunder”.

Preciseringen lyder enligt följande: ”Drycker som framställts genom jäsning av en frukt, växt eller annan naturlig produkt hör fortfarande vanligtvis till varukod 2206, om deras alkoholbas (t.ex. druv- eller äppelvin) inte har ultrafiltrerats och etylalkohol inte har tillsats till produkten. Produkter som är delvis fermenterade och som innehåller tillsatt etylalkohol klassificeras fortfarande fallspecifikt.”

Produkter som framställts genom jäsning av socker eller sockerbetsextrakt klassificeras i fortsättningen i enlighet med Kommissionens förordning 2019/923 enligt varukod 2208.

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder