Hoppa till innehåll

Preciserade beskrivningar av meddelandedeklarering vid tullagring

Utgivningsdatum 14.2.2019 14.00
Pressmeddelande

Beskrivningarna av meddelandedeklareringen vid tullagring har preciserats. Preciseringar har gjorts i guiderna om direkt meddelandedeklarering och meddelandebeskrivningarna för tullagring.

Förmedling av PDF-filer via direkt meddelandedeklarering till och från Tullens nya tullklareringssystem (UTU) avviker från Tullens nuvarande tulldeklarationssystem. Vid meddelandedeklarering vid tullagring ska också det nya meddelande om schemafel som tagits i bruk vid direkt meddelandedeklarering beaktas. Med detta meddelande avvisar Tullen kundens meddelanden som har strukturella fel

Meddelandebeskrivningarna för tullagring har också uppdaterats och korrigerats. Beskrivningarna innehåller nu de första exemplen på XML-meddelanden och meddelandestrukturen omfattar en namnrymdspecifikation.

Mera information:
Guiderna om direkt meddelandedeklarering

  • Introduktion till meddelandedeklarering
  • Teknisk guide om direkt meddelandedeklarering

Meddelandebeskrivningar för tullagring

UCC(at)tulli.fi.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering