Hoppa till innehåll

Nedsatt energiskatt på bränntorv fr.o.m. 1.3.2016

26.2.2016 14.00
Pressmeddelande

16/2016, KJL/KL

Enligt ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (513/2015) träder ändringen av skattetabell 2 i lagen (1260/1996) i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Statsrådet utfärdade den 25 februari 2016 förordningen om ikraftträdande av ändringen. Med stöd av förordningen träder ändringen av skattetabellen i kraft den 1 mars 2016. Till följd av ändringen blir skatten på bränntorv 1,90 euro per megawattimmar.

Samtidigt träder också lagen om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1724/2015) gällande ändring av ovannämnda skattetabell i kraft.

Skattetabell 2

SKATTETABELL 2

Produkt

Produkt-grupp

Energi-skatt

Försörjnings-beredskapsavgift

Sammanlagt

Elström cent/kWh

– skatteklass I

1

2,24

0,013

2,253

– skatteklass II

2

0,69

0,013

0,703

Tallolja cent/kg

3

22,12

0

22,12

Bränntorv euro/MWh

4

1,90

0

1,90

TMD