Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

18.12.2009 13.12
Pressmeddelande

195/2009, RAS/LL

Strykbrädor med ursprung i Kina, återbetalning av antidumpningstull

De slutliga antidumpningstullar som vid import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina, tillverkade av företaget Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd. (Taric-tilläggsnummer A785) och tillhörande KN-nummer ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00 (Taric-nummer 3924 90 90 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51) betalats enligt förordning (EG) nr 452/2007 och de preliminära tullar som uppburits enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 452/2007 bör återbetalat eller efterskänkas med stöd av EG-domstolens dom. Man ska ansöka om återbetalning eller efterskänkning hos Tullens rättelsegrupper i enlighet med gällande tullagstiftning. 

Importen till gemenskapen av strykbrädor tillverkade av Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd omfattas inte längre av de antidumpningsåtgärder som införts genom rådets förordning (EG) nr 452/2007 av den 23 april 2007.

Kommissionen har partiellt återupptagit antidumpningsundersökningen gällande det ovan nämnda kinesiska företaget (Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan, Taric-tilläggsnummer A785) och de produkter med ovan nämnda varukoder som tillverkats av företaget.

Ett tillkännagivande om återbetalning av tullarna samt om den partiella återupptagningen av undersökningen finns publicerat i EUT nr C 308, 18.12.2009. 

Preliminär antidumpningstull på import av vissa system för granskning av containrar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1242/2009 (EUT L 332, 17.12.2009) har en preliminär antidumpningstull införts vid import av vissa system för granskning av containrar med ursprung i Folkrepubliken Kina. Antidumpningstullen gäller system som bygger på användning av neutronteknik eller användning av röntgenstrålar med en röntgenkälla på minst 250 keV eller användning av alfa-, beta- eller gammastrålar och som för närvarande klassificeras enligt följande KN-nummer:

Kinesiska system för granskning av lastcontainrar med KN-nummer

Preliminär antidumpningstull

Tullgrund

ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 och ex 9030 10 00 (Taric-nummer 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 och 9030 10 00 91), samt motorfordon utrustade med sådana system som klassificeras enligt KN-nummer ex 8705 90 90 (Taric-nummer 8705 90 90 10)

36,6 %, reserveras som säkerhet

nettopris fritt EU:s gräns före tull

Överlåtelsen av produkterna till fri omsättning i EU förutsätter att en säkerhet ställs som motsvarar beloppet av den preliminära antidumpningstullen.

Förordningen trädde i kraft den 18 december 2009. Den preliminära antidumpningstullen tillämpas i sex månader. 

Preliminär antidumpningstull vid import av molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1247/2009 (EUT L 336, 18.12.2009) har en preliminär antidumpningstull införts vid import av molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina. Antidumpningstullen gäller molybdentråd som innehåller minst 99,5 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0.

Kinesisk molybdentråd, KN-nummer

Preliminär antidumpningstull

Tullgrund

ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 10

64,3 %, reserveras som säkerhet

nettopris fritt EU:s gräns före tull

Överlåtelsen av produkten till fri omsättning i EU förutsätter att en säkerhet ställs som motsvarar beloppet av den preliminära antidumpningstullen.

Förordningen trädde i kraft den 19 december 2009. Den preliminära antidumpningstullen tillämpas i sex månader. 

Nya antidumpningsåtgärder

Vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Kina

Kommissionen har inlett en undersökning gällande import av vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Kina (EUT C 307, 17.12.2009). Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 19 10 och ex 7019 31 00. Dessa KN-nummer är endast riktgivande.

TMD