Hoppa till innehåll

Att uppbära antidumpningstullar av privatpersoner

29.6.2010 14.43
Pressmeddelande

112/2010, RAS/MSR

Enligt lagstiftningen om antidumpningstullar uppbärs antidumpningstull vid import också när importören är en privatperson.  

Uppbörd av antidumpningstull kan utebli när det är fråga om

  • varor av ringa värde enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 vars sammanlagda värde inte överstiger 150 euro per försändelse eller
  • icke-kommersiella försändelser enligt artiklarna 25 och 26 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 som skickas från en privatperson till en annan. Denna tullbefrielse gäller för ett värde av 45 euro per försändelse.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD