Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

28.1.2016 12.59 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 17.13
Pressmeddelande

7/2016, MSR

Antidumpningstullen på citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta citronsyra som avsänts från Malaysia

Genom förordning (EU) nr 2016/32 har antidumpningstullen på 42,7 procent utvidgats till att även omfatta citronsyra som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2918 14 00 (Taric-nummer 2918 14 00 10) och ex 2918 15 00 (Taric-nummer 2918 15 00 11). Förordningen publicerades den 15 januari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 10 och trädde i kraft den 16 januari 2016.

Antidumpningstullen tas också ut vid import som avsänts från Malaysia och som med stöd av kommissionens förordning nr 2015/706, som trädde i kraft den 2 maj 2015, varit föremål för registrering (se TMD nr 43/2015). Den hittills tillämpade registreringen upphör.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av linor och kablar av stål med ursprung i Ukraina 

Genom rådets förordning (EU) nr 2016/90 har åtgärderna enligt förordning (EU) nr 102/2012 ändrats. Varorna i fråga klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98. Ändringen gäller produkter som tillverkats av företaget PJSC ’PA’ ’Stalkanat-Silur’. Företagets Taric-tilläggsnummer är C052. Vid import av linor och kablar av stål som tillverkats av företaget tillämpas nu en antidumpningstull på 10,5 procent.

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att det för tullmyndigheten uppvisas en giltig faktura innehållande en försäkran som är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdat fakturan och av vilken framgår tjänstemannens namn och befattning och som har följande lydelse: ”Jag intygar härmed att de (kvantitet) linor och kablar av stål som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Ukraina.  Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.” Förordningen publicerades den 27 januari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 19 och trädde i kraft den 28 januari 2016.          

Åtgärd som avslutats

Den partiella interimsöversynen (antidumpnings- och utjämningstull) gällande import av solcellsmoduler och väsentliga komponenter med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina är avslutad. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39). De gällande antidumpnings- och utjämningstullarna förblir oförändrade. Kommissionens förordning (EU) nr 2016/12 publicerades den 7 januari 2016 Europeiska unionens officiella tidning nr L 4 och trädde i kraft den 8 januari 2016.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


                                 

TMD