Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

16.11.2016 8.21
Pressmeddelande

99/2016, MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av vissa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/1977 har en preliminär antidumpningstull införts på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 och 7304 59 99 (Taric-nummer 7304 29 90 90).

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag

Preliminär antidumpningstull %

Taric-
tilläggsnr

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd

45,4

C171

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd

79,0

C172

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd

43,5

C173

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

73,3

C174

Andra samarbetsvilliga tillverkare (bilaga)

71,8

C998

Alla övriga tillverkare

81,1

C999

Tillämpningen av ovannämnda individuella antidumpningstullar förutsätter att en faktura visas upp. Fakturan ska innehålla en försäkran, som är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdat fakturan och av vilken ska framgå dennes/dennas namn och befattning, med följande lydelse: Jag intygar härmed att den (mängd) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag intygar att den information som lämnas i denna faktura är fullständig och korrekt.”

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Kommissionens förordning publicerades den 12 november 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 305. Förordningen trädde i kraft den 13 november 2016 och tillämpas i sex månader.

Antidumpningsåtgärd som upphört att gälla

Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia upphörde att gälla den 12 november 2016. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2905 16 85 10, 2905 17 00 00, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 och 3823 70 00 91. Kommissionens tillkännagivande publicerades 12 november 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 418.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA

Kinesiska samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i stickprovet:

Företag

Taric-
tilläggsnr

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd

C998

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd

C998

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

C998

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd

C998

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd

C998

TMD