Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

31.10.2016 17.13
Pressmeddelande

91/2016, MSR

  • Vid import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Översynen grundar sig på en begäran om att inte tillämpa antidumpningsåtgärderna på obehandlat sytrådsgarn. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 5402 20 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 oktober 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 384. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.
  • Vid import av aducerade rördelar med ursprung i Folkrepubliken Kina har en antidumpningsundersökning återupptagits. Undersökningen avser endast genomförandet av tribunalens dom T-424/13 när det gäller Jinan Meide Casting Co. Ltd. De slutgiltiga antidumpningstullar som betalats i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 430/2013 vid import till unionen av gängade rördelar (Taric-nummer 7307191010) med ursprung i Folkrepubliken Kina som tillverkats av Jinan Meide Casting Co. Ltd (Taric-tilläggsnummer B336) samt de provisoriska tullar som tagits ut slutgiltigt återbetalas eller efterges. Man ska ansöka om återbetalning eller eftergift hos Tullens rättelseenhet.   Kommissionens tillkännagivande publicerades den 28 oktober 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 398.
  • Den kinesiska exportören av citrusfrukter Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd heter nu Zhejiang Fomdas Foods Co., Ltd. Företagets Taric-tilläggsnummer A889 och den individuella antidumpningstullsatsen 499,60 euro/ton förblir oförändrade. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 28 oktober 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 398.
TMD