Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

12.10.2016 17.00
Pressmeddelande

88/2016, MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av viss grovplåt av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/1777 har en preliminär antidumpningstull införts på import av viss kinesisk grovplåt. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 och ex 7225 99 00 (Taric-nummer 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, 7225 99 00 30). Produkterna är platta produkter av olegerat och legerat stål (utom rostfritt stål, kisellegerat stål, verktygsstål eller snabbstål), varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm och en bredd av minst 600 mm eller en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm och en bredd av minst 2 050 mm.

De tillämpliga preliminära tullarna är följande:

Företag

Preliminär tullsats

Taric-
tilläggsnr

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

73,1 %

C143

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

65,1 %

C144

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

73,7 %

C145

Övriga samarbetsvilliga företag som är förtecknade i bilaga I nedan

70,6 %

 

Alla övriga företag

73,7 %

C999

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Registreringen av importen i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 2016/1357 sedan den 11 augusti 2016 upphör. Uppgifter som insamlats avseende produkter som frisläppts för konsumtion högst 90 dagar före dagen för denna förordnings (2016/1777) ikraftträdande ska bevaras till dess att eventuella slutgiltiga åtgärder har trätt i kraft eller till dess att detta förfarande har avslutats. I detta skede av förfarandet kan något beslut om eventuell retroaktiv tillämpning av antidumpningsåtgärderna inte fattas. Förordningen publicerades den 7 oktober 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 272. Förordningen trädde i kraft den 8 oktober 2016 och tillämpas i sex månader.

Preliminär antidumpningstull vid import av varmvalsade platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/1778 har en preliminär antidumpningstull införts på import av kinesiska platta produkter. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-nummer 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nummer 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nummer 7226 19 10 90), 7226 91 91 och 7226 91 99.

Den preliminära antidumpningstullen införs vid import av följande produkter: vissa valsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål, även i ringar eller rullar (inklusive produkter skurna i längder och ”smala band”), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen (varmvalsad platta), varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag. Den berörda produkter omfattar inte följande:

  • produkter av rostfritt stål och kornorienterat kiselelektrostål,
  • produkter av verktygsstål och snabbstål,
  • produkter, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, med en tjocklek av mer än 10 mm och en bredd av minst 600 mm, och
  • produkter, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, med en tjocklek av mer än 4,75 mm men högst 10 mm och en bredd av minst 2 050 mm.

De tillämpliga preliminära tullarna är följande:

Land

Företag

Preliminär tullsats

Taric-
tilläggsnr

Kina

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

17,1 %

C157

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

13,2 %

C158

Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Tangshan Branch

13,2 %

C159

Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Chengde Branch

13,2 %

C160

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

22,6 %

C161

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

22,6 %

C162

Övriga samarbetsvilliga företag som är förtecknade i bilaga II nedan

18,0 %

Se bilaga

Alla övriga företag

22,6 %

C999

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura innehållande en försäkran som är daterad och undertecknad av en anställd vid det företag som utfärdat fakturan och av vilken framgår den anställdas namn och befattning och som har följande lydelse: ”Jag intygar härmed att den (mängd) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 7 oktober 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 272. Förordningen trädde i kraft den 8 oktober 2016 och tillämpas i sex månader.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 90 00 (Taric-nummer 8427 90 00 11 och 8427 90 00 19) och ex 8431 20 00 (Taric-nummer 8431 20 00 11 och 8431 20 00 19). Kommissionens tillkännagivande publicerades 12 oktober 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 373.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA I

Kinesiska samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet

Namn

Stad

Taric-
tilläggsnr

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

Baotou, Inre Mongoliet

C151

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

Zhangjiagang, Jiangsu

C146

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

Danyang, Jiangsu

C155

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

Jiangyin, Jiangsu

C147

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

Laiwu, Shandong

C154

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

Xixia, Henan

C152

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

Qinhuangdao, Hebei

C153

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

Jinan, Shandong

C149

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

Wuhan, Hubei

C156

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

Xinyu, Jiangxi

C148

BILAGA II

Land

Namn

Taric-
tilläggsnr

Kina

Angang Steel Company Limited

C150

Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

Kina

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

Kina

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

Kina

Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd

C164

Kina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

Kina

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

Kina

Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.

C167

Kina

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

Kina

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156

TMD