Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

5.8.2016 15.58
Pressmeddelande

66/2016, MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av kinesisk natriumcyklamat

Genom rådets förordning (EU) nr 2016/1159 har en antidumpningstull införts på import av natriumcyklamat som tillverkas av två kinesiska tillverkare. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2929 90 00 10. Företagen hade tidigare en nolltullsats. Kommissionens förordning publicerades den 16 juli 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 192. Förordningen trädde i kraft den 17 juli 2016.

Företag

Slutgiltig antidumpningstull
(euro per kg)

Taric-tilläggsnr

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Folkrepubliken Kina

1,17 euro

A471

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Folkrepubliken Kina

1,17 euro

A472

I de fall då varor har skadats före övergången till fri omsättning och det pris som faktiskt betalas eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 131 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447, ska antidumpningstullens belopp, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats som motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalas eller ska betalas.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av kinesisk och indonesisk natriumcyklamat

Genom rådets förordning (EG) nr 2016/1160 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesisk och indonesisk natriumcyklamat. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2929 90 00 10. Kommissionens förordning publicerades den 16 juli 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 192. Förordningen trädde i kraft den 17 juli 2016.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av koreanska linor och kablar av stål

Genom rådets förordning (EU) nr 2016/1167 har åtgärderna enligt förordning (EU) nr 102/2012 ändrats. Den koreanska exportören Daechang Steel Co., Ltd har befriats från den slutgiltiga antidumpningstullen vid import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och avsända från Republiken Korea. Företagets Taric-tilläggsnummer är C 057. Befrielsen förutsätter att en giltig faktura uppvisas för medlemsstaternas tullmyndigheter.

Registreringen av importen i enlighet med förordning 2015/2179 upphör. Ingen antidumpningstull ska tas ut på import som registrerats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98 (Taric-nummer 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 och 7312 10 98 13). Kommissionens förordning publicerades den 19 juli 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 193. Förordningen trädde i kraft den 20 juli 2016.

Antidumpningsåtgärd som upphört att gälla

Den partiella interimsöversynen beträffande import av vissa rördelar med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307 19 10 10). De gällande antidumpningstullarna förblir oförändrade. Kommissionens genomförandebeslut (EU) nr 2016/1176 publicerades den 19 juli 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 193. Beslutet trädde i kraft den 20 juli 2016.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/1246 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av kinesiskt armeringsjärn. Antidumpningstullen gäller följande produkt: armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet av järn, olegerat stål eller legerat stål (men inte av rostfritt stål, snabb- och kiselmanganstål), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, även vriden efter valsningen; dessa armeringsstänger har fördjupningar, räfflor, spår eller andra deformationer som kommit till under valsningsprocessen eller har vridits efter valsningen; den viktigaste egenskapen hos hög utmattningshållfasthet är förmågan att utsättas för upprepad spänning utan att brista, särskilt förmågan att stå emot över 4,5 miljoner utmattningscykler med ett tryckförhållande (min och max) på 0,2 och en spänningsnivå som överstiger 150 MPa. Produkten klassificeras klassificeras enligt KN-nummer ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 och ex 7228 30 89 (Taric-nummer 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10 och 7228 30 89 10).

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats (%)

Taric-tilläggsnr

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

18,4

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Jiangyin

18,4

C061

Jiangyin Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. Zhangjiagang

22,5

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C065

Alla övriga företag

22,5

C999

Den individuella antidumpningstullsats som anges ovan ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som ska innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdat fakturan med angivande av dennes/dennas namn och befattning, med följande lydelse: ”Jag intygar härmed att den (mängd) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att den information som lämnas i denna faktura är fullständig och korrekt.”

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 10/2016) tas ut slutgiltigt. Kommissionens förordning publicerades den 29 juli 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 204. Förordningen trädde i kraft den 30 juli 2016.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av aspartam med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/1247 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av kinesisk aspartam. Aspartam (N-L-α-aspartyl-L-fenylalanin-1-metylester, 3-amino-N-(α-karbometoxifenetyl)-succinamidsyra-N-metylester), CAS-nr 22839-47-0, klassificeras enligt KN-nummer ex 2924 29 98 (Taric-nummer 2924299805).

De tillämpliga tullarna är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

55,4 %

C067

Sinosweet-gruppen: Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, Kina, och Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, Kina.

59,4 %

C068

Niutang-gruppen: Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, Kina, och Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, Kina

59,1 %

C069

Alla övriga samarbetsvilliga företag:

Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, Kina

58,8 %

C070

Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, Kina

58,8 %

C071

Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, Kina

58,8 %

C072

Alla övriga företag

59,4 %

C999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 14/2016) tas ut slutgiltigt. Kommissionens förordning publicerades den 29 juli 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 204. Förordningen trädde i kraft den 30 juli 2016.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryska federationen

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/1328 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av kinesiska och ryska platta produkter av stål. Antidumpningstullen gäller kallvalsade platta produkter av järn eller olegerat stål eller annat legerat stål, men inte av rostfritt stål, av alla bredder, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag och inte vidare bearbetade efter kallvalsningen. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7209 15 00 (Taric-nummer 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (Taric-nummer 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (Taric-nummer 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (Taric-nummer 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 och 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (Taric-nummer 7211 29 00 19 och 7211 29 00 99), 7225 50 80 och 7226 92 00.

Följande produkttyper är uteslutna från definitionen av den berörda produkten:
— valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, av alla bredder, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, även i ringar eller rullar, av alla tjocklekar, elektriska;
—valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, av alla bredder, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 0,35 mm, utglödgat (så kallade svarta tavlor);
— valsade platta produkter av annat legerat stål, av alla bredder, av kisellegerat stål, och
— valsade platta produkter av legerat stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, av snabbstål.

De tillämpliga tullarna är följande:

Land

Företag

Tullsats %

Taric-
tilläggsnr

Kina

Angang Steel Company Limited, Anshan

19,7

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

19,7

C098

Övriga samarbetsvilliga företag som är förtecknade i bilagan

 

20,5

 

Alla övriga företag

22,1

C999

Ryssland

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

 

18,7

C099

PAO Severstal, Cherepovets

34

C100

Alla övriga företag

36,1

C999

Den individuella antidumpningstullsats som anges ovan ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som ska innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdat fakturan med angivande av dennes/dennas namn och befattning, med följande lydelse: ”Jag, undertecknad, intygar härmed att (volymen) av kallvalsade platta produkter av stål som säljs för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (det berörda landet). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD 14/2016) tas ut slutgiltigt och de belopp som överskrider den slutgiltiga tullen frisläpps.

Dessutom ska antidumpningstullen med stöd av kommissionens förordning (EU) 2016/1329 tas ut retroaktivt också för den import som registrerats i enlighet med förordning (EU) 2015/2325.

De tillämpliga tullarna är följande:

Land

Företag

Tullsats %

Taric-
tilläggsnr

Kina

Angang Steel Company Limited, Anshan

13,7

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

13,7

C098

Övriga samarbetsvilliga företag som är förtecknade i bilagan

 

14,5

 

Alla övriga företag

16

C999

Ryssland

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

 

18,7

C099

PAO Severstal, Cherepovets

25,4

C100

Alla övriga företag

26,2

C999

Kommissionens förordningar publicerades den 4 augusti 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 210. Förordningarna trädde i kraft den 5 augusti 2016.

Ny antidumpningsåtgärd

En undersökning rörande import av renad tereftalsyra och salter av tereftalsyra med ursprung i Republiken Korea har inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2917 36 00 (Taric-nummer 2917 36 00 10). Kommissionens tillkännagivande publicerades 3 augusti 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 281.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA

Kinesiska samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet:

Land

Namn

Taric-
tilläggsnr

Kina

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

Kina

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

Kina

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

Kina

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

Kina

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

Kina

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

Kina

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

Kina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

Kina

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

Kina

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

TMD