Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

17.11.2010 15.49
Pressmeddelande

179/2010, MKi/MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av kinesiskt melamin

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1035/2010 har en preliminär antidumpningstull införts på import av melamin med ursprung i Folkrepubliken Kina. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2933 61 00.

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tull (%)

Taric-tilläggsnr

Sichuan Golden Elephant

44,9

A986

Shandong Liaherd

47,6

A987

Henan Junhua

49,0

A988

Alla andra företag

65,2

A999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 16 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 298. Förordningen trädde i kraft den 17 november 2010 och tillämpas i sex månader.

Preliminär antidumpningstull vid import av zeolit A i pulverform med ursprung i Bosnien och Hercegovina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1036/2010 har en preliminär antidumpningstull införts vid import av zeolit A i pulverform med ursprung i Bosnien och Hercegovina. Produkten kallas också zeolit NaA i pulverform eller zeolit 4A i pulverform. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2842 10 00 30.

Den tillämpliga preliminära antidumpningstullen är 28,1 procent. Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen.

Förordningen publicerades den 16 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 298. Förordningen trädde i kraft den 17 november 2010 och tillämpas i sex månader.

Preliminär antidumpningstull vid import av kinesiskt bestruket finpapper

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1042/2010 har en preliminär antidumpningstull införts på import av bestruket finpapper med ursprung i Folkrepubliken Kina. Den berörda produkten är bestruket finpapper, bestående av papper eller papp belagt på ena sidan eller båda sidorna (utom kraftpapper eller kraftpapp), i ark eller rullar, med en vikt av 70 g/m² eller mer men inte över 400 g/m² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1).

Produkten klassificeras enligt följande Taric-nummer:

4810 13 20 20

4810 13 80 20

4810 14 20 20

4810 14 80 20

4810 19 10 20

4810 19 90 20

4810 22 10 20

4810 22 90 20

4810 29 30 20

4810 29 80 20

4810 99 10 20

4810 99 30 20

4810 99 90 20

Den preliminära antidumpningstullen tillämpas inte på rullar som är lämpliga för användning vid rulloffset. Den preliminära antidumpningstullen tillämpas inte heller på flerskiktspapper eller flerskiktskartong.

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tull (%)

Taric-tilläggsnr

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, Jiangsu Province, Kina; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, Jiangsu Province, Kina

19,7

B001

Alla andra företag

39,1

B999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 17 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 299. Förordningen träder i kraft den 18 november 2010 och tillämpas i sex månader.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2932 21 00. Tillkännagivandet publicerades den 5 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 299.

- Vid import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, Sydafrika och Ukraina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98. Tillkännagivandet publicerades den 13 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 309.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

Antidumpningsförfarandet (antidumpningstull) vid import av linor och kablar av stål med ursprung i Indien har avslutats den 17 november 2010. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98. Tillkännagivandet publicerades den 16 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 311.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 33 22419

TMD