Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

9.10.2009 12.13
Pressmeddelande

155/2009, RAS/MSR

Slutgiltig antidumpningstull på import av aluminiumfolie med ursprung i Armenien, Brasilien och Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 925/2009 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av armenisk, brasiliansk och kinesisk aluminiumfolie. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7607 11 19 10.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 7 oktober 2009 och är följande:

Land

Företag

Tull %

Taric-tilläggsnr

Armenien

Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal

13,4

A943

Alla övriga företag

13,4

A999

Folkrepubliken Kina

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd och Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.

6,4

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.

20,3

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.

 24,2

A946

Alla övriga företag

30,0

A999

Brasilien

Companhia Brasileira de Aluminio

17,6

A947

Alla övriga företag

17,6

A999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovan nämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga 1 nedan visas upp.

Kommissionen har godkänt nedan nämnda företags åtagande:

Land

Företag

Taric-tilläggsnr

Brasilien

Companhia Brasileira de Aluminio

A947

Antidumpningstullarna tillämpas inte vid import av produkter tillverkade av företag som lämnat ett åtagande, förutsatt att det för produkten i samband med överlåtelsen till fri omsättning visas upp en faktura som innehåller de uppgifter som anges i bilaga 2 nedan. Tullbefrielsen förutsätter också att de varor som visas upp för Tullen exakt motsvarar beskrivningen i fakturan.

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 60/010/2009) tas ut slutligt och beloppen utöver den slutliga tullen återbetalas.

Slutgiltig antidumpningstull på import av sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 926/2009 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av kinesiska sömlösa rör av järn eller stål. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93 (Taric-nummer 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 23 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 20 20, 7304 31 80 30, 7304 39 10 10, 7304 39 52 20, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 81 20, 7304 51 89 30, 7304 59 10 10, 7304 59 92 30 och 7304 59 93 20).

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 7 oktober 2009 och är följande:

Företag

Tull %

Taric-tilläggsnr

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd., Qingzhou City, Kina

17,7

A949

Andra samarbetsvilliga företag enligt bilaga 3 nedan

27,2

A950

Alla övriga företag

39,2

A999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 60/010/2009) tas ut slutgiltigt.

Ändring (gällande företag) av antidumpningstull vid import av kinesiska gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa

Genom rådets förordning (EG) nr 913/2009 har översynen gällande företaget Crown Equipment (Suzhou) Company Limited avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 90 00 och ex 8431 20 00. Importen började registreras den 23 januari 2009 men nu avslutas registreringen. För den registrerade importen tas ut en antidumpningstull på 46,7 procent. Förordningen publicerades den 1 oktober 2009 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 258/2009.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av strykbrädor och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (översyn) inletts. Undersökningen gäller särskilt det kinesiska företaget Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 2 oktober 2009 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 237.

 - Vid import av glyfosat med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2931 00 95 och ex 3808 93 27. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 29 september 2009 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 234.

- Vid import av rep av syntetfibrer med ursprung i Indien har en översyn gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 och 5607 50 19. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 7 oktober 2009 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 240.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

Bilaga 1

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.5 i denna förordning ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att den (kvantitet) aluminiumfolie som tas upp i denna faktura och som sålts för export till Europeiska gemenskapen, har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och undrskrift

Bilaga 2

Följande uppgifter ska anges i den faktura som åtföljer företagets försäljning till gemenskapen av varor som omfattas av

åtagandet:

1. Rubriken FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE.

2. Namnet på det företag som har utfärdat fakturan.

3. Fakturanummer.

4. Datum för utfärdande av fakturan.

5. Det Taric-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna ska tullklareras vid gemenskapens gräns.

6. En exakt beskrivning av varorna med bl.a. följande uppgifter:
- Det produktkodnummer (PCN) som använts för åtagandet.
- En beskrivning i klartext av den vara som avses med respektive produktkodnummer.
- Företagets produktkodnummer.
- Taric-nummer.
- Kvantitet (i ton).

7. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:
- Priset per ton.
- Betalningsvillkoren.
- Leveransvillkoren.
- Alla rabatter och avdrag.

8. Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdar den faktura som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.

9. Namnet på den anställde vid företaget som har utfärdat fakturan samt åtföljande undertecknade försäkran:

”Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [FÖRETAGETS NAMN] och som godtagits av Europeiska kommissionen genom beslut 2009/736/EG (*). Jag försäkrar att uppgifterna på denna faktura är fullständiga och korrekta.
___________

(*) EUT L 262, 6.10.2009, s. 50.”


Bilaga 3

Förteckning över de samarbetsvilliga tillverkare som avses i artikel 1.2 och som omfattas av Taric-tilläggsnummer A950

Företagets namn

Stad

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd.

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.

Hengyang

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.

Huangshi

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd.

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd.

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd.

Zhangjiagang

TMD