Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

24.9.2009 12.05
Pressmeddelande

150/2009

Ändring (gällande företag) av antidumpningstull på ammoniumnitrat

Enligt kommissionens tillkännagivande (2009/C 229/07) gäller antidumpningstullen vid import av ryskt ammoniumnitrat inte längre företaget JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, med undantag av tullar som tagits ut vid import av produkter med KN-nummer 3102 30 90 och 3102 40 90. Återbetalning av betalda antidumpningstullar ska sökas hos Tullens rättelseenheter. Tillkännagivandet publicerades den 23 september 2009 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 229.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

Vid import av vissa appreterade polyesterfilamentvävnader med ursprung i Folkrepubliken Kina har den partiella interimsöversynen avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 och ex 5407 69 90. De gällande antidumpningstullarna ändrades inte. Rådets förordning publicerades den 22 september 2009 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 248/2009.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD