Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

18.11.2011 14.10
Pressmeddelande

188/2011, RAS/MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia

Genom rådets förordning (EU) nr 1138/2011 har en antidumpningstull införts på import av indiska, indonesiska och malaysiska fettalkoholer. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 och ex 3823 70 00 (Taric-nummer 2905 16 85 10, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 och 3823 70 00 91). Förordningen publicerades den 11 november 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 293.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Land

Företag

Slutgiltig antidumpningstull (euro per ton netto)

Taric-tilläggsnr

Indien

VVF Ltd, Taloja, Maharashtra

46,98

B110

Alla övriga företag

86,99

B999

Indonesien

P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara

45,63

B112

Alla övriga företag

80,34

B999

Malaysia

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd., Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan

35,19

B113

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor

61,01

B114

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Prai, Penang

51,07

B117

Alla övriga företag

61,01

B999

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på antidumpningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 75/010/2011) tas ut slutligt och beloppen utöver den slutliga tullen återbetalas. Förordningen trädde i kraft den 12 november 2011.

Inledande av undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 791/2011 vid import av glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1135/2011 har en undersökning inletts gällande eventuellt kringgående av antidumpningstullar. Undersökningen gäller glasfibervävnader med öppna maskor avsända från Malaysia oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia eller inte. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7019 51 00 11 och 7019 59 00 11.

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Observera att antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om antidumpningstull också börjar tas ut för glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Malaysia. Förordningen publicerades den 10 november 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 292 Förordningen trädde i kraft den 11 november 2011.

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av kinesiska fästdon av järn eller stål (översyn gällande företag)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1164/2011 har en översyn inletts gällande import av kinesiska fästdon av järn eller stål. Översynen gäller varor som avsänts från Malaysia och tillverkats av företaget Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (Taric-tilläggsnummer B265). Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00 (Taric-nummer 7318 12 90 11, 7318 12 90 91, 7318 14 91 11, 7318 14 91 91, 7318 14 99 11, 7318 14 99 91, 7318 15 59 11, 7318 15 59 61, 7318 15 59 81, 7318 15 69 11, 7318 15 69 61, 7318 15 69 81, 7318 15 81 11, 7318 15 81 61, 7318 15 81 81, 7318 15 89 11, 7318 15 89 61, 7318 15 89 81, 7318 15 90 21, 7318 15 90 71, 7318 15 90 91, 7318 21 00 31, 7318 21 00 95, 7318 22 00 31 och 7318 22 00 95).

Antidumpningstullen har upphävts vid import av fästdon som företaget Andfast Malaysia Sdn. Bhd. tillverkat. Importen ska registreras i nio månaders tid. Förordningen publicerades den 16 november 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 297. Förordningen trädde i kraft den 17 november 2011.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Turkiet har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 och ex 7307 99 90. Tillkännagivandet publicerades den 1 november 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 320.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD