Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

10.10.2011 12.35
Pressmeddelande

169/2011, RAS/MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 990/2011 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesiska cyklar. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8712 00 10 (Taric-nummer 8712 00 10 90), 8712 00 30 och ex 8712 00 80 (Taric-nummer 8712 00 80 90). Antidumpningstullen är fortfarande 48,5 procent. Förordningen publicerades den 6 oktober 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 261. Förordningen trädde i kraft den 7 oktober 2011.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av viss tråd och vissa linor för för- och efterspänning med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 och ex 7312 10 69 (Taric-nummer 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 och 7312 10 69 91). Tillkännagivandet publicerades den 4 oktober 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 291.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD