Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

26.2.2010 10.58
Pressmeddelande

35/2010, RAS/MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 157/2010 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesiska ringpärmsmekanismer. Produkterna klassificeras enligt Taric-nummer 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 35, 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19 och 8305 10 00 34. Förordningen gäller också ringpärmsmekanismer som avsänts från Vietnam (Taric-nummer 8305 10 00 11 och 8305 10 00 21) och Demokratiska republiken Laos (Taric-nummer 8305 10 00 13 och 8305 10 00 23). Antidumpningstullarna förblir oförändrade. Förordningen träder i kraft den 27 februari 2010. Förordningen publicerades den 26 februari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 49/2010.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av viss polyetentereftalat med ursprung i bl.a. Republiken Korea har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Tillkännagivandet publicerades den 25 februari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 47.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

- Undersökningen gällande import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Thailand har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 8305 10 00. Inga nya antidumpningsåtgärder har införts. Kommissionens beslut publicerades den 25 februari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 48.

- Den partiella interimsöversynen gällande import av volframelektroder med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8101 99 10 och ex 8515 90 00. Antidumpningstullarna förblir oförändrade. Rådets förordning (EU) nr 151/2010 publicerades den 25 februari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 48/2010. Förordningen trädde i kraft den 26 februari 2010.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD