Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

29.7.2011 10.21
Pressmeddelande

122/2011, MKi/MSR

Antidumpningstullen på fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia.

Genom rådets förordning (EU) nr 723/2011 har antidumpningstullen på 85 % utvidgats till att även omfatta fästdon av järn eller stål avsända från Malaysia, oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia eller inte. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00 (Taric-nummer 7318 12 90 11, 7318 12 90 91, 7318 14 91 11, 7318 14 91 91, 7318 14 99 11, 7318 14 99 91, 7318 15 59 11, 7318 15 59 61, 7318 15 59 81, 7318 15 69 11, 7318 15 69 61, 7318 15 69 81, 7318 15 81 11, 7318 15 81 61, 7318 15 81 81, 7318 15 89 11, 7318 15 89 61, 7318 15 89 81, 7318 15 90 21, 7318 15 90 71, 7318 15 90 91, 7318 21 00 31, 7318 21 00 95, 7318 22 00 31 och 7318 22 00 95). Förordningen publicerades den 26 juli 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 194 och trädde i kraft den 27 juli 2011.

Importen av produkter tillverkade av följande företag är befriad från antidumpningstull under förutsättning att en faktura enligt bilagan nedan visas upp för tullmyndigheten:

Företag

Taric-tilläggsnummer

Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd

B123

Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd

B124

Jinfast Industries Sdn. Bhd

B125

Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd

B126

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd

B127

Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd

B128

TI Metal Forgings Sdn. Bhd

B129

United Bolt and Nut Sdn. Bhd

B130

Antidumpningstullen tas också ut vid import som avsänts från Malaysia och som med stöd av kommissionens förordning nr 966/2010 (se TMD nr 171/010/2010), som trädde i kraft den 29 oktober 2010, varit föremål för registrering utom vad produkterna tillverkade av ovannämnda företag gäller. Den hittills tillämpade registreringen upphör.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av spakmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 8305 10 00 50. Tillkännagivandet publicerades den 23 juli 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 217.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.2 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid det utfärdande företaget och som innehåller följande:

1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2) Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de (kvantitet) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Tarictilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3) Datum och namnteckning.

TMD