Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

24.5.2011 9.11
Pressmeddelande

88/2011, RAS/MSR

Ändring av antidumpningstull vid import av vissa kinesiska säckar, bärkassar och påsar av plast

Genom rådets förordningar (EU) nr 474/2011 och 475/2011 har rådets förordning (EG) nr 1425/2006 ändrats. Antidumpningstullen gäller kinesiska säckar, bärkassar och påsar av plast som klassificeras enligt KN-nummer ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 och ex 3923 29 90 (Taric-nummer 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 och 3923 29 90 20). Förordningarna publicerades den 18 maj 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 131.

De tillämpliga tullarna är nu följande:

Land

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Folkrepubliken Kina

Cedo (Shanghai) Limited ja Cedo (Shanghai) Household Wrappings, Shanghai

7,4

A757

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai

5,1

A758

Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. ja Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai

4,8

A760

Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd., Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd. ja Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd., Taicang

7,8

A761

Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. ja Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi

12,8

A763

Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd., Zhongshan

5,7

A764

Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou

4,8

A765

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3

A854

Företagen i bilagan nedan

8,4

Se bilagan nedan

Alla andra företag

28,8

A999

Företaget Xiamen Good Plastic Co., Ltd. har lagts till i den förteckning över kinesiska tillverkare som finns i bilagan nedan. Företagets Taric-tilläggsnummer on B109.

Därtill har antidumpningstullen gällande företaget Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd. ändrats. I stället för den tidigare individuella tullen uppbärs det vid import av företagets produkter den antidumpningstull på 28,8 procent som tillämpas på alla andra företag. Registreringen av importen, som inleddes den 21 augusti 2010, avslutas nu. För den registrerade importen tas antidumpningstullen ut retroaktivt.

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 511/2010 vid import av viss molybdentråd med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 477/2011 har en undersökning inletts gällande eventuellt kringgående av antidumpningstullar. Undersökningen gäller molybdentråd som avsänts från Malaysia och Schweiz oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia och Schweiz eller inte. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8102 96 00 11. Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Förordningen publicerades den 18 maj 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 131 (EUT L 131, 18.5.2011, s. 7-9) och trädde i kraft den 19 maj 2011.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD