Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

16.3.2011 15.12
Pressmeddelande

38/2011, RAS/MSR

Slutgiltig antidumpningstull för kinesiska glasfiberfilament

Genom rådets förordning (EU) nr 248/2011 har en antidumpningstull införts på import av kinesiska ändlösa glasfiberfilament.. Den berörda produkten utgörs av huggen glasfiber i längder om högst 50 mm, roving av glasfiber, utom roving av glasfiber som har impregnerats och behandlats med ett ytskikt och har en glödgningsförlust på mer än 3 % (enligt ISO-standard 1887), samt mattor av glasfiberfilament, utom mattor av glasull. Glasfiberfilamenten klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 och ex 7019 31 00 (Taric-nummer 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 24, 7019 12 00 39, 7019 31 00 29 och 7019 31 00 99).

De tillämpliga antidumpningstullarna trädde i kraft den 16 mars 2009 och är följande:

Företag

Tullsats

%

Taric-

tilläggsnummer

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd och Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd., Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu

7,3

A983

Alla andra företag

13,8

A999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen på ovannämnda produkter (se TMD nr 149/010/10) tas ut slutgiltigt. Beloppen utöver den slutliga antidumpningstullen återbetalas.

Den slutliga antidumpningstullen gäller inte garn av glasfiberfilament som klassificeras enligt Taric-nummer 7019 19 10 61, 7019 19 10 62, 7019 19 10 63, 7019 19 10 64, 7019 19 10 65, 7019 19 10 66 och 7019 19 10 79. Beloppen som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen på dessa produkter återbetalas. Förordningen publicerades den 15 mars 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 67.

Antidumpningsförfarandet vid import av kinesiska och vietnamesiska skodon upphör

Antidumpningsförfarandet (antidumpningstull) vid import av skodon med överdelar av läder med ursprung i Kina och Vietnam avslutas den 31 mars 2011. Samtidigt upphör antidumpningstullen vid import av skodon som avsänts från Macao.

Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 och ex 6405 10 00.

Kommissionen kommer att under ett års tid övervaka utvecklingen av importen av kinesiska och vietnamesiska skodon samt skodon som avsänts från Macao för att lämpliga åtgärder snabbt ska kunna vidtas om det skulle behövas. Tillkännagivandet publicerades den 16 mars 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 82.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD