Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

22.2.2011 14.55
Pressmeddelande

27/2011, RAS/MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av kinesiska glasfibervävnader med öppna maskor

Genom kommissionens förordning (EG) nr 138/2011 har en preliminär antidumpningstull införts på import av vävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7019 40 00 11, 7019 40 00 21, 7019 40 00 50, 7019 51 00 10, 7019 59 00 10, 7019 90 91 10 och 7019 90 99 50. Vävnaderna har en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och de väger mer än 35 g/m2.

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tull %

Taric-tilläggsnummer

Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd

62,9

B006

Grand Composite Co. Ltd och dess närstående företag Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

48,4

B007

Företag som nämns i bilaga I nedan

57,7

B008

Alla andra företag

62,9

B999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovan nämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp. Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 17 februari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 43 och trädde i kraft den 18 februari 2011.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av natriumcyklamat med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2929 90 00.

Kommissionen har också inlett en översyn för att reda ut om Fang Da-gruppens produkter dumpas vid import till gemenskapen. Tullen som tillämpas på gruppen är för närvarande 0 euro/kg. Till gruppen hör företaget Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited och företaget Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited.

Tillkännagivandena publicerades den 17 februari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 50.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA I

Samarbetsvilliga kinesiska exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet (Taric-tilläggsnummer B008)
— Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd
— Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd
— Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd
— Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd
— Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd
— Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd
— Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd
— Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd.
— Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd
— Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd
— Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd
— Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd
— Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd
— Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd

BILAGA II

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande deklaration:

”Jag intygar härmed att den kvantitet glasfibervävnader med öppna maskor som tas upp i denna faktura, [kvantitet], och som sålts för att exporteras till Europeiska unionen har tillverkats i [berört land] av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.

Datum och namnteckning”

TMD