Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

13.7.2012 16.40
Pressmeddelande

96/2012, RAS/MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Ukraina; avslutande av åtgärder vid import av rör med ursprung i Kroatien

Genom rådets förordning (EU) nr 585/2012 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av rör med ursprung i Ryssland och Ukraina förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93 (Taric-nummer 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 och 7304 59 93 20).

Samtidigt upphörde antidumpningsåtgärderna vid import av rör med ursprung i Kroatien. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93. Förordningen publicerades den 4 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 174 och trädde i kraft den 5 juli 2012.

Inledande av undersökning beträffande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna som infördes genom rådets förordning 467/2010 vid import av kisel med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 596/2012 har en undersökning gällande eventuellt kringgående av antidumpningstull inletts. Undersökningen gäller kisel som avsänts från Taiwan oavsett om produktens deklarerade ursprung är Taiwan eller inte. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2804 69 00 20.

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Observera att antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om antidumpningstull också börjar tas ut för kisel som avsänts från Taiwan. Förordningen publicerades den 6 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 176 och trädde i kraft den 7 juli 2012.

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av vinsyra med ursprung i Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 626/2012 har antidumpningstullen vid import av vinsyra ändrats. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2918 12 00 90.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou

13,1 %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

8,3 %

A689

Alla övriga företag (utom Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou – Taric-tilläggsnummer A687)

34,9 %

A999

Förordningen publicerades den 13 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 182 och träder i kraft den 14 juli 2012.

Antidumpningsåtgärder som avslutas

- Antidumpningsåtgärderna vid import av säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand upphävs. Produkterna klassificeras enligt Taric-nummer 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 och 3923 29 90 20. Rådets förordning (EU) nr 627/2012 publicerades den 13 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 182 och träder i kraft den 14 juli 2012.

- Om ingen översyn inleds kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av koks av stenkol med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 19 mars 2013. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2704 00 19 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 3 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning C 195.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD