Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

31.1.2012 9.53
Pressmeddelande

20/2012, MNy/MSR

- Den partiella interimsöversynen vid import av ferrokisel med ursprung i Ryssland har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90. Antidumpningstullens storlek ändras inte. Rådets förordning publicerades den 25 januari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 22.

- Vid import av etanolaminer med ursprung i Amerikas förenta stater har en översyn gällande eventuella fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 och 2922 13 10. Tillkännagivandet publicerades den 21 januari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 18.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD