Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

29.8.2013 13.44
Pressmeddelande

115/2013, MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av kinesiska linor och kablar av stål (översyn gällande företag)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 806/2013 har en översyn inletts gällande import av kinesiska linor och kablar av stål. Översynen gäller också produkter som avsänts från Republiken Korea. Varan som omfattas av översynen har exporterats till Europeiska unionen av företaget Line Metal Co. Ltd (Taric-tilläggsnummer B926). Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98 (Taric-nummer 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 och 7312 10 98 13).

Antidumpningstullen har upphävts vid import av linor och kablar som exporterats av Line Metal Co. Ltd. Importen ska registreras i nio månaders tid. Antidumpningstullarna kan tas ut retroaktivt från och med den dag då översynen inleddes, om översynen skulle visa att Line Metal Co. Ltd har sålt produkten till dumpade priser. Förordningen publicerades den 27 augusti 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 228 och trädde i kraft den 28 augusti 2013.

Kommissionen har också inlett en partiell interimsöversyn gällande koreanska företaget Goodwire MFG Co. LTD. Kommissionen undersöker om det är möjligt att bevilja företaget befrielse från de antidumpningsåtgärder som tillämpas vid import av linor och kablar av stål. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 27 augusti 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 246. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av kinesisk triklorisocyanursyra (översyn gällande företag)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 809/2013 har en översyn inletts gällande import av kinesisk triklorisocyanursyra. Syftet med översynen är att fastställa om, och i så fall i vilken utsträckning, import av triklorisocyanursyra, även känt under trivialnamnet ”symklosen”, och beredningar därav, med ursprung i Folkrepubliken Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 94 20 (Taric- nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20) och som tillverkas och säljs på export till unionen av Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd bör omfattas av den tillämpliga antidumpningstullen. Företagets Taric-tilläggsnummer on A998.

Antidumpningstullen har upphävts vid import av triklorisocyanursyra som tillverkats av Union by Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd. Importen ska registreras i nio månaders tid. Förordningen publicerades den 28 augusti 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 229. Förordningen trädde i kraft den 29 augusti 2013.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

Vid import av vissa rördelar av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan har antidumpningsförfarandet avslutats. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7307 23 10 och 7307 23 90. Inga nya antidumpningsåtgärder har införts. Kommissionens beslut publicerades den 21 augusti 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 223. Beslutet trädde i kraft den 22 augusti 2013.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD