Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

18.12.2015 13.14
Pressmeddelande

110/2015, MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina; avslutna åtgärder vid import av brasiliansk aluminiumfolie

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2015/2384 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av kinesisk aluminiumfolie förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 10). Produkten utgörs av aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,008 mm och högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, i rullar av en bredd av högst 650 mm och av en vikt av mer än 10 kg.

Samtidigt upphörde antidumpningsåtgärderna vid import av brasiliansk aluminiumfolie. Förordningen publicerades den 18 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 332 och träder i kraft den 19 december 2015.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av viss aluminiumfolie med ursprung i Ryssland

Genom rådets förordning (EU) nr 2015/2385 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av rysk aluminiumfolie. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 10). Den tillämpliga antidumpningstullen är 12,2 procent. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 62/2015) tas ut slutgiltigt. Förordningen publicerades den 18 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 332 och träder i kraft den 19 december 2015.

Registrering av import av kinesiskt armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/2386 har en registreringsskyldighet införts på import av kinesiskt armeringsjärn. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 och ex 7228 30 89 (Taric-nummer 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10, 7228 30 89 10). Registreringsskyldigheten gäller armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet av järn, olegerat stål eller legerat stål (men inte av rostfritt stål, snabb- och kiselmanganstål), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, även vriden efter valsningen; dessa armeringsstänger har fördjupningar, räfflor, spår eller andra deformationer som kommit till under valsningsprocessen eller har vridits efter valsningen; den viktigaste egenskapen hos hög utmattningshållfasthet är förmågan att utsättas för upprepad spänning utan att brista, särskilt förmågan att stå emot över 4,5 miljoner utmattningscykler med ett tryckförhållande (min och max) på 0,2 och en spänningsnivå som överstiger 150 MPa.

Importen ska registreras i nio månaders tid. Obs! Om en antidumpningstull införs på grund av resultaten av undersökningen, kan tullen tas ut retroaktivt när vissa nödvändiga villkor uppfylls. Den slutliga antidumpningstullen kan tas ut för produkter som övergått till fri omsättning högst 90 dagar före den dag då de provisoriska åtgärderna börjat tillämpas. Förordningen publicerades den 18 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 332 och träder i kraft den 19 december 2015.

Antidumpningsåtgärd som kommer att avslutas

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 16 september 2016. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 och 6908 90 99. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 425.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD