Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

16.11.2015 10.59
Pressmeddelande

090/2015, MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av vissa rördelar av järn och stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2015/1934 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av kinesiska rördelar förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80 (Taric-nummer 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 och 7307 99 80 98).

Den tillämpliga slutgiltiga antidumpningstullen är 58,6 procent. Förordningen publicerades den 28 oktober 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 282 och trädde i kraft den 29 oktober 2015.

Ändring i antidumpningstullar vid import av kinesisk molybdentråd

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/1952 har antidumpningstullen på 64,3 procent utvidgats till att även omfatta molybdentråd innehållande minst 97 viktprocent molybden med ett största tvärmått av mer än 4,0 millimeter men högst 11,0 millimeter. Produktens KN-nummer är ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 20 och 8102 96 00 40).

Antidumpningstullen tas också ut för molybdentråd som med stöd av kommissionens förordning (nr 2015/395, se TMD nr 23/2015), som trädde i kraft den 12 mars 2015, varit föremål för registrering. Den hittills tillämpade registreringen upphör. Förordningen publicerades den 30 oktober 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 284 och trädde i kraft den 31 oktober 2015.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av acesulfamkalium med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/1963 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av kinesiskt acesulfamkalium (kaliumsalt av 6-metyl-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-oni-2,2-dioxid, CAS nr 55589-62-3). Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2934 99 90 21.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Slutgiltig tull
(euro/kilogram netto)

Taric-tilläggsnummer

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

4,58

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd. 

4,47

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

2,64

C048

Alla övriga företag

4,58

C999

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att det för tullmyndigheten uppvisas en giltig faktura innehållande en försäkran som är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdat fakturan och av vilken tjänstemannens namn och befattning framgår och som har följande lydelse: ”Jag intygar härmed att det [volym] acesulfamkalium som säljs på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.” Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas.

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 46/2015) tas ut slutgiltigt, med undantag av tullar som tagits ut för acesulfamkalium i vissa beredningar och/eller blandningar (KN-nummer ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 och ex 3824 90 96). Förordningen publicerades den 31 oktober 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 287 och trädde i kraft den 1 november 2015.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av vissa rördelar med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Undersökningen gäller stumsvetsrördelar av austenitiskt rostfritt stål som används för korrosionsbeständiga tillämpningar, motsvarande (enligt AISI A269) WP 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 och 321H och deras motsvarigheter i andra standarder, med en yttre diameter av högst 406,4 mm och med en väggtjocklek av högst 16 mm, även icke-färdigbearbetade. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 23 10 och ex 7307 23 90.

Tillkännagivandet publicerades den 29 oktober 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 357. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD