Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

21.7.2015 16.48
Pressmeddelande

062/2015, MSR

Preliminär antidumpningstull på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Ryska federationen

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/1081 har en preliminär antidumpningstull införts på import av aluminiumfolie med ursprung i Ryssland. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 10). Det är fråga om aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,008 mm och högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, i rullar av en bredd av högst 650 mm och av en vikt av mer än 10 kg.

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Land

Företag

Preliminär antidumpningstull

Taric-tilläggsnr

Ryssland

Ural Foil OJSC, Sverdlovskregionen;
OJSC Rusal
Sayanal, Khakassiaregionen Rusal-gruppen

12,2 %

C050

Ryssland

Alla övriga företag

12,2 %

C999

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 4 juli 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 175. Förordningen trädde i kraft den 5 juli 2015 och tillämpas i sex månader.

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av volframkarbid, volframkarbid blandad med metallpulver och smält volframkarbid med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 25 mars 2016. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2849 90 30 00 och 3824 30 00 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 27 juni 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 212.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

                           

TMD