Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

17.6.2015 14.54
Pressmeddelande

52/2015, MSR

- Vid import av viss molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder.  Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 12 juni 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 194. Översynen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

- Antidumpningsförfarandet (antidumpningstull) beträffande import av vissa system för granskning av containrar med ursprung i Folkrepubliken Kina upphör att gälla vid midnatt den 17 juni 2015. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 8705 90 80 10, 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 och 9030 10 00 91. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 16 juni 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 199.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 16 mars 2016. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 och ex 7019 31 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 16 juni 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 199.

TMD