Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

21.10.2014 14.53
Pressmeddelande

107/2014, MSR

- Vid import av viss aluminiumfolie med ursprung i Ryssland har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Undersökningen gäller aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,008 mm och högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar med en bredd av högst 650 mm och en vikt av minst 10 kg. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 8 oktober 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 354.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 30 maj 2015. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2804 69 00. Samtidigt kan antidumpningsåtgärderna gällande kisel som avsänts från Republiken Korea och Taiwan upphöra. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 oktober 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 371.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa system för granskning av containrar med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 17 juni 2015. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 8705 90 80 10, 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 och 9030 10 00 91. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 oktober 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 371.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av viss molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 17 juni 2015. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00. Samtidigt kan antidumpningsåtgärderna gällande molybdentråd som avsänts från Malaysia upphöra. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 oktober 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 371.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD