Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

25.7.2014 13.40
Pressmeddelande

76/2014, MSR

Ändring (gällande företag) i antidumpningstullar vid import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 803/2014 har antidumpningsåtgärderna ändrats vid import av kinesiska bords- och köksartiklar. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 och ex 6912 00 90 (Taric-nummer 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 och 6912 00 90 10). Antidumpningstullen gäller inte keramiska knivar, keramiska kryddkvarnar och deras keramiska malverk, keramiska skalare, keramiska knivvässare och keramiska pizzastenar gjorda av kordierit av det slag som används för gräddning av pizza eller bröd.

Ändringen gäller följande företag:

Företag

Taric-tilläggsnr

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

B956

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

B957

T&C Shantou Daily Chemical Industry Co., Ltd.

B958

Jing He Ceramics Co., Ltd

B959

Vid import av bords- och köksartiklar som tillverkats av företagen tillämpas en antidumpningstull på 17,9 procent. Tillämpningen av denna individuella tullsats förutsätter att en giltig faktura visas upp för tullmyndigheterna. Förordningen publicerades den 25 juli 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 219 och träder i kraft den 26 juli 2014.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD