Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

24.11.2016 8.26
Pressmeddelande

100/2016, MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av visst lätt termopapper med ursprung i Sydkorea

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/2005 har en preliminär antidumpningstull införts på import av koreanskt termopapper. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 och ex 4823 90 85 (Taric-nummer 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10, 4823 90 85 20). Produkten utgörs av lätt termopapper med en vikt på högst 65 gr/m2, i rullar med en bredd av minst 20 cm, en rullvikt (inklusive papper) på minst 50 kg och en rulldiameter (inklusive papper) på minst 40 cm (s.k. jumborullar), med eller utan en beläggning på ena eller båda sidorna, belagt med ett värmekänsligt ämne på ena eller båda sidorna, och med eller utan toppbeläggning.

Den tillämpliga preliminära antidumpningstullen är 12,1 procent. Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 17 november 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 310. Förordningen trädde i kraft den 18 november 2016 och tillämpas i sex månader.

Ändringar (gällande företag) i antidumpnings- och utjämningstullar vid import av kinesiska solcellsmoduler

Åtgärderna vid import av solcellsmoduler av kristallint kisel och celler med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina har ändrats. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33 och 8541 40 90 39).

Kommissionen har återtagit sitt godkännande av åtaganden som gjorts av följande företag:

a) Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd och Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd tillsammans med sina närstående företag i unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B796,

b) Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD och ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD tillsammans med sina närstående företag i Kina och unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B845,

c) Risen Energy Co. Ltd, tillsammans med sitt närstående företag i unionen som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B868,

d) JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd och Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, tillsammans med sina närstående företag i unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B794 och

e) Sumec Hardware & Tools Co. Ltd och Phono Solar Technology Co. Ltd, tillsammans med sina närstående företag i unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B866.

Importen av produkter som tillverkats av dessa företag är fr.o.m. den 17 november 2016 inte längre befriad från antidumpnings- och utjämningstull. Kommissionens förordning (EG) nr 2016/1998 publicerades den 16 november 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 308.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD