Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

15.7.2016 15.29
Pressmeddelande

51/2016, MSR

Ändring (gällande företag) vid import av solcellsmoduler och väsentliga komponenter med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) 2016/1045 har kommissionen återtagit godtagandet av åtagandet för Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd och dess närstående företag i unionen (Taric-tilläggsnummer B919). Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39).

Handelsfaktura nr XTSSG1501-004-CI som utfärdats den 16 januari 2015 av Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd till SHINETIME SOLAR GMBH ogiltigförklaras. De nationella tullmyndigheterna åläggs härmed att utkräva den tullskuld som uppstått vid tidpunkten för godkännandet av deklarationen för övergång till fri omsättning. Förordningen publicerades den 29 juni 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 170. Förordningen trädde i kraft den 30 juni 2016.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av kinesisk molybdentråd

Genom rådets förordning (EU) 2016/1046 har giltighetstiden för antidumpningstullen vid import av viss kinesisk molybdentråd förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 11 och 8102 96 00 19). Den tillämpliga antidumpningstullen är 64,3 procent. Förordningen publicerades den 29 juni 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 170. Förordningen trädde i kraft den 30 juni 2016.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av kinesisk kisel

Genom rådets förordning (EU) 2016/1077 har giltighetstiden för antidumpningstullen vid import av kinesisk kisel förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2804 69 00.

Den tillämpliga antidumpningstullen är följande:

Företag

Tull
%

Taric-tilläggsnr

Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi

16,3

A971

Alla övriga företag

16,8

A999

Förordningen publicerades den 5 juli 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 179. Förordningen trädde i kraft den 6 juli 2016.

Antidumpningsåtgärd som upphört att gälla

Antidumpningsförfarandet (undersökning) vid import av vissa keramiska skumfilter med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Inga nya åtgärder har införts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 6903 10 00, ex 6903 20 10, ex 6903 20 90, ex 6903 90 10, ex 6903 90 90 och ex 6909 19 00. Kommissionens beslut publicerades den 2 juli 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 178. Beslutet trädde i kraft 3 juli 2016.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av vissa platta produkter av järn och stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland, Serbien och Ukraina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12, 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 och 7226 91 99. Kommissionens tillkännagivande publicerades 7 juli 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 246.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD