Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

26.2.2016 13.19
Pressmeddelande

14/2016, MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryska federationen

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/181 har en preliminär antidumpningstull införts på import av kinesiska och ryska platta produkter av stål. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7209 15 00 (Taric-nummer 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (Taric-nummer 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (Taric-nummer 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (Taric-nummer 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 och 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (Taric-nummer 7211 29 00 19 och 7211 29 00 99), 7225 50 80 och 7226 92 00.

Följande produkttyper är uteslutna från definitionen av den berörda produkten:

- valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, av alla bredder, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, även i ringar eller rullar, av alla tjocklekar, elektriska;

-valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, av alla bredder, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 0,35 mm, utglödgat (så kallade svarta tavlor);

- valsade platta produkter av annat legerat stål, av alla bredder, av kisellegerat stål, och

- valsade platta produkter av legerat stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, av snabbstål.

De tillämpliga tullarna är följande:

Land

Företag

Preliminär
antidumpningstull %

Taric-tilläggsnr

Kina

Angang Steel Company Limited, Anshan

13,8

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

13,8

C098

Övriga samarbetsvilliga företag som förtecknas i bilagan nedan

14,5

 

Alla övriga företag

16,0

C999

Ryssland

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

19,8

C099

PAO Severstal, Cherepovets

25,4

C100

Alla övriga företag

26,2

C999

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura innehållande en försäkran som är daterad och undertecknad av en anställd vid det företag som utfärdat fakturan och av vilken framgår den anställdas namn och befattning och som har följande lydelse: ”Jag intygar härmed att den (mängd) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Registreringen av importen i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 2015/2325 sedan den 13 december 2015 upphör. Uppgifter som insamlats avseende produkter som frisläppts för konsumtion högst 90 dagar före dagen för denna förordnings (2016/181) ikraftträdande ska bevaras till dess att eventuella slutgiltiga åtgärder har trätt i kraft eller till dess att detta förfarande har avslutats. I detta skede av förfarandet kan något beslut om eventuell retroaktiv tillämpning av antidumpningsåtgärderna inte fattas. Förordningen publicerades den 12 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 37. Förordningen trädde i kraft den 13 februari 2016 och tillämpas i sex månader.

Preliminär antidumpningstull vid import av aspartam med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/262 har en preliminär antidumpningstull införts på import av kinesiskt aspartam (N-L-α-aspartyl-L-fenylalanin-1-metylester, 3-amino-N-(α-karbometoxifenetyl)-succinamidsyra-N-metylester), CAS-nr 22839-47-0. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2924 29 98 (Taric-nummer 2924 29 98 05).

De tillämpliga tullarna är följande:

Företag

Preliminär antidumpningstull

Taric-tilläggsnr

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

55,4 %

C067

Sinosweet-gruppen:
Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, Kina, och
Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, Kina

59,4 %

C068

Niutang-gruppen:
Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, Kina, och
Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, Kina

59,1 %

C069

Övriga samarbetsvilliga företag som inte ingår i urvalet:

Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, Kina

58,8 %

C070

Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, Kina

58,8 %

C071

Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, Kina

58,8 %

C072

Alla övriga företag

59,4 %

C999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 26 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 50.  Förordningen träder i kraft den 27 februari 2016 och tillämpas i sex månader.

Utjämningstullen på solcellsmoduler och -celler med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta solcellsmoduler och -celler som avsänts från Malaysia och Taiwan

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/184 har utjämningstullen på 11,5 procent utvidgats till att även omfatta solcellsmoduler och -celler som avsänts från Malaysia och Taiwan oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia och Taiwan eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33).

Utjämningstullen gäller inte produkter som tillverkats av följande företag:

Land

Företag

Taric-tilläggsnr

Malaysia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.
Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.
TS Solartech Sdn. Bhd.

C073
C074
C075
C076
C077

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.
AU Optronics Corporation
Big Sun Energy Technology Inc.
EEPV Corp.
E-TON Solar Tech. Co., Ltd.
Gintech Energy Corporation
Gintung Energy Corporation
Inventec Energy Corporation
Inventec Solar Energy Corporation
LOF Solar Corp.
Ming Hwei Energy Co., Ltd.
Motech Industries, Inc.
Neo Solar Power Corporation
Perfect Source Technology Corp.
Ritek Corporation
Sino-American Silicon Products Inc.
Solartech Energy Corp.
Sunengine Corporation Ltd.
Topcell Solar International Co., Ltd.
TSEC Corporation
Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058
C059
C078
C079
C080
C081
C082
C083
C084
C085
C086
C087
C088
C089
C090
C091
C092
C093
C094
C095
C096

Tillämpningen av den befrielse från tull som beviljats ovannämnda företag förutsätter att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som är utfärdad av tillverkaren eller avsändaren och som innehåller en försäkran som är daterad och undertecknad av en anställd vid den enhet som utfärdat fakturan och av vilken framgår den anställdas namn och befattning.  

För solceller av kristallint kisel ska försäkran ha följande lydelse:

”Jag intygar härmed att den (kvantitet) solceller av kristallint kisel som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land).  Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

För solcellsmoduler av kristallint kisel ska försäkran ha följande lydelse:

”Jag intygar härmed att den (kvantitet) solcellsmoduler av kristallint kisel som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av

i) (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land); ELLER

ii) en underleverantör /tredje part för (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land)
(stryk det av alternativen som inte är tillämpligt)

med de solceller av kristallint kisel som har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer [läggs till om det berörda landet är föremål för ursprungliga eller gällande åtgärder mot kringgående]) i (berört land).

Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Utjämningstullen tas också ut vid import som avsänts från Malaysia och Taiwan och som registrerats med stöd av kommissionens förordning (EU) 2015/832 (se TMD 50/2015) som trädde i kraft den 30 maj 2015, med undantag av de produkter som tillverkats av ovannämnda företag.  Den hittills tillämpade registreringen upphör. Förordningen publicerades den 12 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 37 och trädde i kraft den 13 februari 2016.

Antidumpningstullen på solcellsmoduler och -celler med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta solcellsmoduler och -celler som avsänts från Malaysia och Taiwan

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/185 har antidumpningstullen på 53,4 procent utvidgats till att även omfatta solcellsmoduler och -celler som avsänts från Malaysia och Taiwan oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia och Taiwan eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33).

Antidumpningstullen gäller inte produkter som tillverkats av följande företag:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Malaysia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.
Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.
TS Solartech Sdn. Bhd.

C073
C074
C075
C076
C077

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.
AU Optronics Corporation
Big Sun Energy Technology Inc.
EEPV Corp.
E-TON Solar Tech. Co., Ltd.
Gintech Energy Corporation
Gintung Energy Corporation
Inventec Energy Corporation
Inventec Solar Energy Corporation
LOF Solar Corp.
Ming Hwei Energy Co., Ltd.
Motech Industries, Inc.
Neo Solar Power Corporation
Perfect Source Technology Corp.
Ritek Corporation
Sino-American Silicon Products Inc.
Solartech Energy Corp.
Sunengine Corporation Ltd.
Topcell Solar International Co., Ltd.
TSEC Corporation
Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058
C059
C078
C079
C080
C081
C082
C083
C084
C085
C086
C087
C088
C089
C090
C091
C092
C093
C094
C095
C096

Tillämpningen av den befrielse från tull som beviljats ovannämnda företag förutsätter att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som är utfärdad av tillverkaren eller avsändaren och som innehåller en försäkran som är daterad och undertecknad av en anställd vid den enhet som utfärdat fakturan och av vilken framgår den anställdas namn och befattning.  

För solceller av kristallint kisel ska försäkran ha följande lydelse:

”Jag intygar härmed att den (kvantitet) solceller av kristallint kisel som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

För solcellsmoduler av kristallint kisel ska försäkran ha följande lydelse:

”Jag intygar härmed att den (kvantitet) solcellsmoduler av kristallint kisel som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av

i) (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land); ELLER

ii) en underleverantör /tredje part för (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land)

(stryk det av alternativen som inte är tillämpligt)

med de solceller av kristallint kisel som har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer [läggs till om det berörda landet är föremål för ursprungliga eller gällande åtgärder mot kringgående]) i (berört land).

Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Antidumpningstullen tas också ut vid import som avsänts från Malaysia och Taiwan och som registrerats med stöd av kommissionens förordning (EU) 2015/833 (se TMD 50/2015) som trädde i kraft den 30 maj 2015, med undantag av de produkter som tillverkats av ovannämnda företag. Den hittills tillämpade registreringen upphör. Förordningen publicerades den 12 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 37. och trädde i kraft den 13 februari 2016.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/226 har åtgärderna enligt förordning (EU) nr 999/2014 ändrats. Ammoniumnitrat klassificeras enligt KN-nummer 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 20. För varor tillverkade av företaget KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem in Kirovo-Chepetsk tillämpas antidumpningstullen på 47,07 euro per ton endast på import av sådant ammoniumnitrat som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3102 30 90 och 3102 40 90.

Ändringen gäller uppvisande av giltig faktura. Antidumpningstullen tas inte ut för vissa varor tillverkade av KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem in Kirovo-Chepetsk på villkor att Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem för tullmyndigheterna i medlemsstaterna uppvisar en giltig faktura innefattande en försäkran, som daterats och undertecknats av en anställd vid den enhet som utfärdat fakturan med angivande av den anställdas namn och befattning. Försäkran ska ha följande lydelse:

’Jag intygar härmed att de (volym) ammoniumnitrat som sålts för export till Europeiska unionen som omfattas av denna faktura har tillverkats av (KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem in Kirovo-Chepetsk och adress) (Taric-tilläggsnummer A959) i Ryssland. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.’

Om ingen sådan faktura uppvisas, ska alla produkttyper av ammoniumnitrat som tillverkats av KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem in  Kirovo-Chepetsk omfattas av den tullsats som gäller för alla övriga företag. Förordningen publicerades den 18 februari 2016  i Europeiska unionens officiella tidning nr L 41 och trädde i kraft den 19 februari 2016.

Antidumpningsåtgärder som upphört eller kommer att upphöra

  • Undersökningen gällande den kinesiska exportören Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd vid import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Inga nya åtgärder infördes. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2918 12 00 90. Kommissionens genomförandeförorordning publicerades den 10 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 33.
  • Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia att upphöra den 12 november 2016. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2905 16 85 10, 2905 17 00 00, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 och 3823 70 00 91. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 13 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 58.

Nya antidumpningsåtgärder

  • Vid import av varmvalsade platta produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12, 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 och 7226 91 99. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 13 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 58.
  • Vid import av viss grovplåt av olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 och ex 7225 99 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 13 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 58.
  • Vid import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7304 19 90, 7304 29 90, 7304 39 98 och 7304 59 99. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 13 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 58.
  • Vid import av visst lätt termopapper med ursprung i Sydkorea har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 4811 90 00, ex 4809 90 00, ex 4816 90 00 och ex 4823 90 85. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 62.
  • Vid import av natriumglukonat med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts gällande en kinesisk exporterande tillverkare, Shandong Kaison. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2918 16 00 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 19 februari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 64.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA

Kinesiska samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kina

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

Kina

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

Kina

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

Kina

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

Kina

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

Kina

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

Kina

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

Kina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

Kina

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

Kina

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

TMD