Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

16.12.2010 16.48
Pressmeddelande

205/2010, RAS/MSR

Fortsatta antidumpnings- och utjämningsåtgärder vid import av grafitelektrodsystem med ursprung i Indien

Genom rådets förordningar (EG) nr 1185/2010 och 1186/2010 har giltighetstiden för antidumpnings- och utjämningsåtgärderna vid import av indisk grafitelektrodsystem förlängts. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00 och ex 8545 90 90. Antidumpnings- och utjämningstullarna förblir oförändrade (se TMD nr 241/010/2008). Förordningarna publicerades den 16 december 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 332.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av vinylacetat med ursprung i Amerikas förenta stater har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2915 32 00. Tillkännagivandet publicerades den 4 december 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 327.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

- Översynen gällande import av glyfosat med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2931 00 99 och ex 3808 93 27. Antidumpningsåtgärderna upphävs. Förordningen publicerades den 16 december 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 332. Förordningen träder i kraft den 17 december 2010.

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av granulat av polytetrafluoreten (PTFE) med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryssland har upphört att gälla den 9 december 2010. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 3904 61 00 50. Tillkännagivandet publicerades den 8 december 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 330.

Ändring till antidumpnings- och utjämningsåtgärder vid import av polyetentereftalat med ursprung i Indien (ändrat namn på företag)

Enligt kommissionens tillkännagivande har namnet på företaget South Asian Petrochem Limited ändrats till Dhunseri Petrochem & Tea Limited. Taric-tilläggsnumret A585 förblir oförändrat. Tillkännagivandena publicerades den 11 december 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 335.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD